کوتاهی ناخن حیوانات خانگی

تیر 16, 1401
چرا کوتاه کردن ناخن حیوانات خانگی امری روری است؟

چرا کوتاه کردن ناخن حیوانات خانگی امری ضروری است؟

کوتاه کردن ناخن حیوانات خانگی چون سگ و گربه، برای سلامت حیوانات بسیار حیاتی است و عدم توجه به این مسئله باعث بروز بیماری ها و […]