کم خونی در گربه ها

مرداد 24, 1401
کم خونی گربه (Anemia) چیست؟

کم خونی گربه (Anemia) چیست؟

کم خونی گربه یعنی کم شدن تعداد گلبول‌های قرمز یا هموگلوبین خون یا هر دوتای آن ها. گلبول‌های قرمز داخل مغز استخون ساخته می شوند. سپس […]