پارو ویروس

اردیبهشت 14, 1401

پارو ویروس چیست؟ علائم پارو ویروس در سگ ها

پاروو یا پارو ویروس،  CPV،CPV2 اسامی این بیماری هستند. پارو ویروس در سگ ها، ویروس جدی و بسیار مسری است که می تواند بیشتر حیوانات ( […]