نشانه های عونت در گوش پت خانگی

تیر 27, 1401
اهمیت تمیز کردن گوش در سگ و گربه

اهمیت تمیز کردن گوش در سگ و گربه

گوش عضوی است که به شدت و همیشه در معرض آلودگی، جرم و انواع عفونت ها قرار دارد. هر چقدر رسیدگی و نظافت گوش ها بیشتر […]