عقیم سازی بدون برداشتن اندام

اردیبهشت 3, 1401

عقیم سازی یا خنثی کردن حیوانات خانگی

عقیم سازی حیوانات خانگی امروزه صاحبان حیوانات خانگی در رابطه با عقیم سازی حیوانات خود دچار تردید هستند. و نمیدانند که این کار درست است یا […]