بهتریندامپزشک در تهران

تیر 18, 1401
اهمیت انواع آزمایش های حیوانات خانگی

اهمیت انواع آزمایش های حیوانات خانگی

آزمایش های تشخیص طبی در حیوانات بسیار با اهمیت است چرا که با اخذ آزمـایـش های تشخیصی و چکاپ کامل، امکان ارزیابی سلامتی و تشخیص زودرس […]
تیر 16, 1401
چرا کوتاه کردن ناخن حیوانات خانگی امری روری است؟

چرا کوتاه کردن ناخن حیوانات خانگی امری ضروری است؟

کوتاه کردن ناخن حیوانات خانگی چون سگ و گربه، برای سلامت حیوانات بسیار حیاتی است و عدم توجه به این مسئله باعث بروز بیماری ها و […]