انواع دیابت در گربه ها

تیر 12, 1401
دیابت در گربه ها چگونه است-انواع دیابت در گربه ها؟

دیابت در گربه ها چگونه است-انواع دیابت در گربه ها؟

دیابت چیست؟ بیماری دیابـت یک اختلال متابولیکی است که در اثر کاهش انسولین یا اختلال عملکرد انسولین ایجاد می شود. از مهم ترین تنظیم کننده میزان […]